artykuł nr 6

Gminna ewidencja zabytków Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wykaz zabytków 706 KB
artykuł nr 7

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

W związku z ogłoszeniem przez władze Rzeczpospolitej Polskiej możliwości wznowienia od 6 maja 2020 r. działalności polegającej na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, zamieszczamy poniżej wytyczne dla tych instytucji oraz wykaz pytań i odpowiedzi związanych z ponownym otwarciem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

artykuł nr 8

Rejestr Instytucji Kultury dla których...

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Piotrków Trybunalski, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),..

artykuł nr 9

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w...

W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje...