artykuł nr 6

Viletta Bielawska

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 7

Katarzyna Błażejewska

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 8

Anna Boduch

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 9

Iwona Borzędowska

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 10

Gabriela Burzyńska

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB