artykuł nr 26

Zofia Podlecka

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 27

Krzysztof Studziżur

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 28

Sylwia Szajewska

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 29

Katarzyna Szokalska

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB
artykuł nr 30

Ewa Szydłowska

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB