artykuł nr 6

Projket uchwały ws. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony:.....