artykuł nr 1

Projet uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie

artykuł nr 2

Projekt uchwały ws. uchwalenia Strategii Mieszkaniowej na lata 2004 - 2010 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Projekt uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego