artykuł nr 1

LXI Sesja Rady Miasta z dn. 22.02.2023 r.

Załączniki:
* Załącznik do Uchwały Nr XLI/762/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLI/762/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/761/2023 przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/760/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/759/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/758/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/686/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/757/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim 529 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/756/2023 w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim 252 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXI/755/2023 w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim 298 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLI/754/2023 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/754/2023 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXI/753/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXI/753/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LX Sesja Rady Miasta z dn. 25.01.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LX/744/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LX/744/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/745/23 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LX/745/23 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/746/23 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Mazowieckiej 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/747/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LX/747/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej 740 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/748/23 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/749/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/750/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/751/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LX/751/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/752/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 24.01.2023 r.

Podczas LIX Nadzwyczajnej Sesja Rady Miasta nie zostały podjęte żadne uchwały.

Dostępne kategorie:
I kwartał