artykuł nr 1

LII Nadzwyczajna Sesja z dn. 26.05.2022 r.

Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

na wniosek radnych Rady Miasta, zarządzam na dzień:

26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 06:00

LII Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Chojniaka kierunków rozwoju piotrkowskiego ciepłownictwa miejskiego i realizowanych lub planowanych w tym kontekście inwestycji z uwzględnieniem i wskazaniem potrzeb wynikających z obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie.
  4. Pytania Radnych.
  5. Dyskusja.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Marian Błaszczyński

Przewodniczący Rady Miasta