artykuł nr 1

XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz.180, poz. 694 i poz. 981)  zarządzam na dzień:

 

28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00

XXXVIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3.2. zmiany budżetu miasta na 2021 rok;

3.3. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

3.4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022;

3.5. przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2021 rok;

3.6. zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim;

3.7. zmiany Uchwały Nr XXXVI/487/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

3.8. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3.9. zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji;

3.10. skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Informacja dot. efektów pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jako organizatora pieczy zastępczej – 2020 rok.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 26 maja 2021 do dnia 16 czerwca 2021 roku. 

7. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Marian Błaszczyński

 

 

 

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2021 rok 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2021 rok 22 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2021 rok. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2021 rok 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2021 rok. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXVI/487/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/487/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer