artykuł nr 1

Rok 2019

artykuł nr 2

Rok 2018

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że w 2018 roku nie wpłynęła żadna petycja podlegająca rozpatrzeniu przez radę miasta.

artykuł nr 3

Rok 2017

artykuł nr 4

Rok 2016

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że w 2016 roku nie wpłynęła żadna petycja podlegająca rozpatrzeniu przez radę miasta.

artykuł nr 5

Rok 2015

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że w 2015 roku nie wpłynęła żadna petycja podlegająca rozpatrzeniu przez radę miasta.