artykuł nr 1

Uchwały Rady Miasta

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/222/2003 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2003r.40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/226/03 - ws. regulaminu Targowisk Miejskich (z załącznikami)33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XV/225/03 - w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/224/03 - w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAłącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/223/03 - Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/223/03 - sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji” i przyjęcia jej statutu14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/222/03 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/221/03 - Plan Funduszu Gospodarki Zasobem Gedoezyjnym i Kartograficznym na rok 200413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/221/03 - w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 200413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych, Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów finansów publicznych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/220/03 - Wieloletni Plan Inwestycyjny30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Xv/220/03 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan wydatków zdań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAłącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu ustawami15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planie wydatków101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr do Uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planie dochodów27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/220/03 w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 200324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/219/03 w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służb11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/218/03 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr XI /163 /2003 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 15 października 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 65.000,00 zł. w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne: “ Kanalizacja sanitarna w ulicy Gęsiej”11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XV/217/03 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr VII/90/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 70.000,00 zł. w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne: “ Kanalizacja sanitarna w ulicy Świerczowskiej”11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/216/03 ws. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIV/215/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych dla przedszkoli samorządowych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały nr XIV/214/03 ws. Statut Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/214/03 ws. nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Piotrkowie Trybunalskim29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały nr XIV/213/03 - Schemat Organizacyjny Straży Miejskiej235 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały nr XIV/213/03 - Regulamin Straży Miejskiej33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIV/213/03 ws. nadania Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim regulaminu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/212/03 ws. nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Gęsiej i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 144/3 i 144/5 o łącznej powierzchni 0.0229 ha8 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIV/211/03 ws. nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Pawłowskiej i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 165/5 i 165/6 o łącznej powierzchni 0.0018 ha.8 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIV/210/03 - ws. wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w budynkach przy Al. 3 -go Maja 31 należących do zasobu mieszkaniowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Piotrkowie Tryb.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 200336 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan dotacji dla podmiotów publicznych oraz Załącznik nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów finansów publicznych 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/209/03 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200317 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/209/03 - Wieloletni Plan Inwestycyjny36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planie wydatków101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/209/03 - Zmiany w planie dochodów27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/209/03 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIV/208/03 ws. prowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach miejsc parkingowych niestrzeżonych na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia sposobu ich pobierania oraz stawek25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIV/207/03 ws. określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/206/0321 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/206/0323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/206/0324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały XIV/206/0325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/206/0324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/206/03 ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/205/0342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/205/0339 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/205/03 ws. określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/204/03 ws. wprowadzenia dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/203/03 ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/202/03 ws. odrzucenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: terenem ogrodów działkowych ,,Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody ,,Szczekanica”, ul. 25 Pułku Piechoty i ul. Pawłowską33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/201/03 ws. odrzucenia zarzutu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: terenem ogrodów działkowych ,,Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody ,,Szczekanica”, ul. 25 Pułku Piechoty i ul. Pawłowską36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/200/03 ws. odrzucenia w części zarzutu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: terenem ogrodów działkowych ,,Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody ,,Szczekanica”, ul. 25 Pułku Piechoty i ul. Pawłowską38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/199/03 ws. rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIII/198/03 ws. uznania drzew za pomniki przyrody28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIII/197/03 ws. zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/196/03 ws. nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIII/195/03 ws. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIII/194/03 ws. zmiany uchwały Nr XII/187/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do Uchwały nr XIII/193/0366 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIII/193/03 ws. zmiany Uchwały Nr IX/118/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2003 rok wraz z późniejszą zmieniającą ją Uchwałą Nr XII/186/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2003 roku.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIII/192/03 ws. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a i oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka 234 o powierzchni 0.3459 ha9 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIII/191/03 ws. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żeglarską, południową granicą osiedla „Jeziorna II, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla „Wierzeje” w Piotrkowie Tryb.139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do Uchwały nr XIII/190/0361 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIII/190/03 ws. cen urzędowych za usugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XIII/189/0331 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIII/189/03 ws. zwolnień z podatku od nieruchomości35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/188/2003 - w/s zmian składów osobowych komisji Rady Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/187/2003 - w/s zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały XII/186/2003 - Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 200346 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/186/2003 - w/s zmiany Uchwały Nr IX/118/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2003 rok25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/185/2003 w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Nr X/138/2003 z dnia 3 września 2003 r. dotyczącej określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/184/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/184/2003 - Plan wydatków zdań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/184/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie wydatków46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie dochodów21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/184/2003 - w/s zmiany budżetu na rok 200335 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/183/2003 - w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/182/2003 - w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/181/2003 - w/s w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/180/2003 - w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/179/2003 - w sprawie objęcia mandatu radnego przez Pana Zbigniewa Zawadę20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/178/2003 - w przedmiocie zmiany Uchwały Nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/177/2003 - w sprawie zmian składów osobowych komisji Rady Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/176/2003 - w przedmiocie zmiany Uchwały nr X/144/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 września 2003r. w sprawie wdrożenia programu powszechnej nauki pływania21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/175/2003 - w/s zmiany Uchwały Nr IX/124/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/174/2003 - w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/173/2003 - w/s określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/172/2003 - w sprawie intencji utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz Miasto Tomaszów Mazowiecki, Fundację Rozwoju Gminy Zelów i Regionalną Izbę Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Fundusz Poręczeń Kredytowych – PILICA.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/171/2003 - w/s zmiany uchwały nr VII/105/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 30.04.2003r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu pieszego w Piotrkowie Trybunalskim usytuowanego równolegle do ulicy Tadeusza Demczyka23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/170/2003 - w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicach: Wroniej, Topolowej, Dzielnej i Targowej. 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/169/2003 - w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 30/43 i 29/7 o łącznej pow. 204 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6722 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/168/2003 - w/s nabycia udziału w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 621 o pow. 840 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krzywej 2 .22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/167/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską – nieruchomości o nr 27, 34 i 36.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/166/2003 - w sprawie przystąpienia do aktualizacji - zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/165/2003 - w/s odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz „Projektowaną 1”32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/164/2003 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki Nr 8 do uchwały Nr XI/164/2003 - Plan dotacji dla podmiotów publicznych oraz Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych oraz Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do podmiotów finansów publicznych (przyznwanych w oparciu o art. 118 ustawy o finansach publicznych)27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/164/2003 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały XI/164/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały XI/164/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały XI/164/2003 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały XI/164/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do uchwały XI/164/2003 - Zmiany w planie wydatków69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/164/2003 - Zmiany w planie dochodów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/164/2003 - w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200341 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/163/2003 - w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 65.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/162/2003 - w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 376.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/161/2003 - w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 190.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/160/2003 - w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 238.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/159/2003 w/s objęcia mandatu radnego przez Pana Jana Dziemdziorę22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/158/2003 w/s wygaśnięcia mandatu radnego Pana Jana Kruza20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/226/03124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/226/03149 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały NR XV/226/03152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Xv/226/03152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Xv/226/03195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/227/03 - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 200411 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/227/03 - Program współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowym na rok 200437 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XV/228/03 - w sprawie zmiany uchwały Nr XV/268/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 20 października 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XV/229/03 - w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Społecznej na lata 2004 – 2006 dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego”12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały Nr XV/229/03 - Program Pomocy Społecznej dla miasta Piotrków Trybunalski na lata 2004-2006160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/230/03 - w sprawie : zmiany uchwały Nr X / 172/99 z dnia 28.04.1999r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki organizacyjnej – Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/231/03 - w sprawie zawarcia z Powiatem Piotrkowskim porozumienia dotyczącego przejęcia zadań publicznych z zakresu kultury11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XV/232/03 - w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie kontroli11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer