artykuł nr 1

Uchwały Rady Miasta

Załączniki:
Uchwała Nr X/157/2003 w/s wygaśnięcia mandatu radnego Pana Artura Ostrowskiego 21 KB
Uchwała Nr X/156/2003 w/s uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 20 KB
Uchwała Nr X/155/2003 w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XXXVII/624/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie polityki oświatowej w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2001-2007 64 KB
Uchwała Nr X/154/2003 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20/2 o pow. 3172 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ul. Leszczynową 41 i ul. Prostą 42. 23 KB
Uchwała Nr X/152/2003 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 137/7 o pow. 2321 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej. 24 KB
Uchwała Nr X/152/2003 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Glinianej 10 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 257 o pow. 1,1909 ha 22 KB
Uchwała Nr X/151/2003 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Liściastej 2 - 34 24 KB
Uchwała Nr X/150/2003 w/s w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działek: 500/5 o pow. 24 m2 i 500/6 o pow. 24 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 33-35. 23 KB
Uchwała Nr X/149/2003 w/s w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 23 KB
Uchwała Nr X/148/2003 w/s w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 309/2 o pow. 547 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 88 – ul. Szymanowskiego 106. 24 KB
Uchwała Nr X/147/2003 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 445 o pow. 766 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 3 24 KB
Uchwała Nr X/144/2003 w/s wdrożenia programu powszechnej nauki pływania 22 KB
Uchwała Nr X/146/2003 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 143/10 o pow. 2650 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej. 24 KB
Uchwała Nr X/145/2003 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 213/2 o pow. 44 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 3. 24 KB
Regulamin do uchwały Nr 143 33 KB
Uchwała Nr X/143/2003 w/s regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, których organem prowadzącym jest Rada Miasta 22 KB
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/142/2003 19 KB
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/142/2003 16 KB
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/142/2003 35 KB
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/142/2003 79 KB
Załączniki Nr 3,4 do uchwały Nr X/142/2003 39 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/142/2003 57 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/142/2003 45 KB
Uchwała Nr X/142/2003 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003 37 KB
Uchwała Nr X/141/2003 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 98.539 21 KB
Uchwała Nr X/140/2003 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 129.500 21 KB
Uchwała Nr X/139/2003 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 91.900 21 KB
Uchwała Nr X/138/2003 w/s określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 32 KB