artykuł nr 1

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw...

Do zakresu działania komisji należy m.in.: planowanie, realizacja i wnioskowanie w sprawach wydatków budżetowych na inwestycje i remonty, opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przygotowywanych przez Biuro Inżyniera Miasta i Biuro Inwestycji i Remontów, monitorowanie realizacji przyjętych przez Radę Miasta programów i strategii
artykuł nr 2

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego...

Do zakresu działania komisji należy m.in.: współpraca w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta z jednostkami powiatowych straży, inspekcji i służb, wdrażanie i monitorowanie programu „Bezpieczne Miasto”
artykuł nr 3

Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i...

Do zakresu działania komisji należy m.in.: współpraca z placówkami opieki zdrowotnej z terenu miasta, współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego
artykuł nr 4

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej

Do zakresu działania komisji należą m.in. sprawy związane z: kulturą i kulturą fizyczną, rekreacją oraz kontaktami zagranicznymi niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
artykuł nr 5

Komisja Oświaty i Nauki

Do zakresu działania komisji należą m.in. sprawy związane z oświatą, nauką i wychowaniem, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Dostępne kategorie:
Zawiadomienia
Regulamin
Plan pracy