artykuł nr 1

XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIX/625/17 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 320 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIX/624/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 890 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/623/17 w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/622/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 838 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/621/17 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 453 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/620/17 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 888 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/619/17 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim 809 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/618/17 w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/617/17 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/616/17 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok 669 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/615/17 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 9 - ul. Jerozolimskiej 39/41 - ul. Handlowej 4. 317 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/614/17 w/s dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel publiczny związany z ochroną zdrowia 410 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/613/17 w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki 334 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/612/17 w/s sprzedaży nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 331 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/611/17 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały nr XLIX/610/17 Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/610/17 w/s przyjęcia "Strategii Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021" 265 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik Nr 2/B do Uchwały Nr XLIX/609/17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/609/17 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/608/17 w/s przyjęcia WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2018-2036 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/607/17 w/s zmiany budżetu miasta na 2017 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/606/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 listopada 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII/605/17 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających 355 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/604/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim 316 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/603/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim 310 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/602/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 320 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/601/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 301 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/600/17 w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/599/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe 340 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/598/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 Specjalną im. Janusza Korczaka wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim 332 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/597/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 Specjalną wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim 311 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/596/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim 451 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/595/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim 369 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/594/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 385 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/593/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim 458 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/592/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim 367 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/591/2017 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/590/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 429 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/589/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim 417 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/588/17 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 387 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/587/17 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/586/17 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2018 pn. "Bezpieczne Miasto 2018" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/585/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/494/17 z dn. 31 maja 2017 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XLII/545/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 30 sierpnia 2017 r. 633 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/584/17 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/583/17 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 268 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/582/17 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21 255 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/581/17 w/s oddania odpłatnie w użytkowanie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 9, w obrębie 22, oznaczonej numerem działki 327 o powierzchni 0,0088 ha 262 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/580/17 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 5 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 293 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/579/17 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Wierzejskiej 277 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/578/17 w/s przejęcia na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Batorego w obrębie 21, oznaczonej numerami działek 325 i 326/5 329 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/577/17 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 22 lutego 2017 r. w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 r. 847 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/576/17 w/s zmiany Uchwały w/s opłaty targowej 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/575/17 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok. 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/574/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XLVII Sesja Rady Miasta z dn. 25 października 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/565/17 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok. 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/564/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/573/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/572/17 zmieniająca uchwałę Nr XXX/408/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/571/17 zmieniająca uchwałę Nr XXX/407/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/570/17 w/s zamiany nieruchomości oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na nieruchomości służebności drogi koniecznej. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/569/17 w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/568/17 w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/567/17 w/s opłaty skarbowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta dot. sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 2 - Rysunek zmian Studium - kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego - struktura funkcjonalno-przestrzenna 45 MB
* Załącznik nr 1 - Tekst zmiany Studium MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/566/17 w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer