artykuł nr 6

XXXII Sesja Rady Miasta z 25 stycznia 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/426/17 w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku 37 MB
Uchwała Nr XXXII/425/17 w sprawie nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/424/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystania herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/423/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/422/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/421/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/420/17 w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/419/17 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/418/17 w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1,002 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/417/17 w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy ks. Piotra Skargi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/416/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na część nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Modrzewskiego 5, ul. Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12, ul. Kostromskiej 64A, ul. Kostromskiej 64 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/415/17 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXXII/414/I7 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 7

XXXI Sesja Rady Miasta z 9 stycznia 2017 r.