artykuł nr 1

XLVII Sesja Rady Miasta - 24 września 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/829/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/827/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ,,Meble" w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/831/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego172 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/830/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/828/14 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim"251 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/826/14 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ,,Meble" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim"180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/825/14 w sprawie nabycia zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Metalowców i Wronią621 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/824/14 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym , zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 7/2 o powierzchni 3622, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 75255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/823/14 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/822 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/821/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/820/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVI Sesja Rady Miasta - 27 sierpnia 2014 r.