artykuł nr 1

XLVII Sesja Rady Miasta - 24 września 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/829/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/827/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ,,Meble" w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/831/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 172 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/830/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 340 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/828/14 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim" 251 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/826/14 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ,,Meble" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim" 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/825/14 w sprawie nabycia zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Metalowców i Wronią 621 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/824/14 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym , zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 7/2 o powierzchni 3622, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 75 255 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/823/14 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/822 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 232 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/821/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/820/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVI Sesja Rady Miasta - 27 sierpnia 2014 r.