artykuł nr 1

XXXVI Sesja Rady Miasta - 25 września 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/681/13 w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/680/13 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętego Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r.563 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/679/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. wojska Polskiego 264.511 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/678/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104..440 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/677/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej.481 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/676/13 w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.454 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/675/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/674/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXV Sesja Rady Miasta - 28 sierpnia 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/673/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/639/13 z dnia 24 kwietnia w/s wzoru deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.495 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/672/13 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.943 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/671/13 w/s przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Narutowicza, Al. 3 Maja, Kopernika i Sienkiewicza w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/670/13 w/s określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/669/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXVIII/527/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/668/13 w/s zmiany uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.551 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/667/13 w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwienia spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. 543 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/666/13 w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/665/13 w/s wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu. 502 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/664/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 48.482 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/663/13 w/s zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.870 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/662/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.31 MB
Uchwała Nr XXXV/661/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer