artykuł nr 1

XXIV Sesja Rady Miasta - 29 sierpnia 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/447/12 w/s skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/446/12 w/s uchwalenia ?Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012 - 2013" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/445/12 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 837 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/444/12 w/s zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/443/12 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej 374 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/442/12 w/s nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Wolborskiej, Wyzwolenia, Rzemieślniczej w Piotrkowie Trybunalskim 769 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/441/12 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/440/12 w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/439/12 w/s utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/438/12 w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/437/12 w/s zniesienia ochrony pomników przyrody 458 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/436/12 w/s zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych 790 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/435/12 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego 549 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/434/12 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 552 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/433/12 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 501 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/432/12 w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bocznej 3 stanowiącą własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 521 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/431/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Topolowej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/2 o powierzchni 0,2212 ha w obrębie 14 535 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/430/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 7/6 o powierzchni 1519 m2 w obrębie geodezyjnym nr 19 548 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/429/12 w/s zmiany budżetu miasta na 2012 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/428/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer