artykuł nr 1

XXIII Sesja Rady Miasta - 27 czerwca 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/426/12 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XXIII/421/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - Meble" w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XXIII/427/12 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 643 KB
Uchwała Nr XXIII/425/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XXIII/424/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania MB
Uchwała Nr XXIII/423/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej. Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XXIII/422/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej, Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 173 KB
Uchwała Nr XXIH/420/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ?Meble" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego". 175 KB
Uchwała Nr XXIII/419/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej -?Sigmatex" w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XXIII/418/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ?Sigmatex" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 171 KB
Uchwała Nr XXIII/417/12 w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) MB
Uchwała Nr XXIII/416/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13. poz. 112) nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego". 235 KB
Uchwała Nr XXIII/415/12 w/s zniesienia ochrony pomnikowej w stosunku do 8 drzew oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 78 drzewach wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestru pomników przyrody 546 KB
Uchwała Nr XXIH/414/12 w/s zmiany Uchwały Nr XVIII/349/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 lutego 2012 r. 291 KB
Uchwala Nr XXIII/413/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 31, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 219/1 o powierzchni 0,3418 ha i nr 220 o powierzchni 0.5493 ha w obrębie 17 229 KB
Uchwała Nr XXIII/412/12 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 1. stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 23 jako działka nr 87 o powierzchni 695 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 217 KB
Uchwała Nr XXIII/411/12 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rumiankowej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 19. jako działki nr 92/1 o powierzchni 0.0093 ha oraz 92/2 o powierzchni 0.0047 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Pomarańczowej 10 i ul. Rumiankowej 4 279 KB
Uchwała Nr XXIII/410/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr 11/19/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.. Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Nr X/l77/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. i Uchwalą Nr XIII/250/l 1 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 370 KB
Uchwała Nr XXIII/409/12 w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rok MB
Uchwała Nr XXIII/408/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB
Uchwała Nr XXIII/407/12 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 581 KB
artykuł nr 2

XXII Sesja Rady Miasta - 29 maja 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/405/12 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 524 KB
Uchwała Nr XXII/406/12 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XXII/404/12 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XXII/403/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 330 KB
Uchwała Nr XXII/402/12 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim. MB
Uchwała Nr XXII/401/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 328 KB
Uchwała Nr XXII/400/12 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej kąpielisko miejskie "Słoneczko" 707 KB
Uchwała Nr XXII/399/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 15 jako działki nr 784/11 o powierzchni 64 m2 i 784/2 o powierzchni 1 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 444 KB
Uchwała Nr XXII/398/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku położonym w Piotrkowie trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 582 KB
artykuł nr 3

XXI Sesja Rady Miasta - 16 maja 2012 r.

artykuł nr 4

XX Sesja Rady Miasta - 18 kwietnia 2012 r.