artykuł nr 1

XLVII Sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLVII/785/09 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/784/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/591/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2009 rok 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/783/09 w/s zmiany Uchwały nr XXXIII/394/08 z dn. 28 maja 2008 r. w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez MZDiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/782/09 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/781/09 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 152 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/780/09 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr XL/723/09 z dn. 30 września 2009 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/779/09 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim. 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/778/09 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie. 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XLVII/777/09 - Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/777/09 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2010 pn. "Bezpieczne Miasto 2010" 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/776/09 w/s zmiany Uchwały nr XXIV/412/08 z dn. 25 czerwca 2008 r.w/s uchwalenia regulaminu określającego warunki i przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zmienioną Uchwałą nr XXXVI/625/09 z dn. 24 kwietnia 2009 r. 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/775/09 w/s nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wierzejskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 18 numerami: 13/6 o pow. 0,0674 ha oraz 13/7 o pow. 0,1335 ha. 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 19 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dochodów jednostek budżetowych 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 18 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 17 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan przychodów i wydatków Funduszu 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 16 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan przychodów i wydatków Funduszu 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 15 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan przychodów i wydatków Funduszu 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2011-2018 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9.1 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan nakładów na inwestycje na 2010 r 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/774/09 - o Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w roku 2010 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4B do Uchwały XLVII/774/09 - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan wydatków budżetowych 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan wydatków budżetowych 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dochodów budżetowych 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dochodów budżetowych 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Strona tytułowa 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/774/09 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-2017 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12/1 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie wydatków Funduszu 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr XLIVII/773/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7B do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie daotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7A do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w palnie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLIVII/773/09 - Zmiany w planie wydatków 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLIVII/773/09 - Zmiany w planie wydatków 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLIVII/773/09 - Zmiany w planie dochodów 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie dochodów 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/773/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 17 grudnia 2009 r.

artykuł nr 3

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 10 grudnia...

Nie podjęto uchwał.
artykuł nr 4

XLIV Sesja Rady Miasta - 30 listopada 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLIV/771/09 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres przekraczający rok budżetowy na sfinansowanie zadań: ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta oraz strzeżenia budynków Urzędu Miasta 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/770/09 w/s skargi Państwa Jolanty Jarockiej i Zenona Jarockiego na działanie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/769/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/768/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/591/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2009 rok 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/767/09 w/s zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/568/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/766/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/765/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie rozszerzenia działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/764/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/763/09 w/s minimalnych wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadków komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/762/09 w/s uchwalenia Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2010 rok. 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/761/09 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/760/09 w/s wyrażenia zgody na użyczenie, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dmowskiego 47 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/759/09 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 35 A, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/758/09 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 53 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7 A, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/757/09 w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/756/09 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie Funduszu 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10B do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr XLIV/755//09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-2017 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8/1 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Limity wydatków na progamy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4A do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie wydatków 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie wydatków 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dochodów 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dochodów 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/755/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 30 października 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLIII/754/09 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXIV/586/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: "Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - infrastruktura osiedla Jeziorna II - wodociąg" 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIII/753/09 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXIV/587/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w ramach "Programu termomodernizacja budynków" 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIII/752/09 w/s uchylenia Uchwały nr XXXIV/584/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej w ramach porozumienia gmin" 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-2017 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza długu miasta na 2009 rok 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza długu miasta na 2009 rok 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z z budzetu Unii Europejskiej 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Projekt - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie wydatków 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie wydatków 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dochodów 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dochodów 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIII/751/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer