artykuł nr 1

XLVII Sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLVII/785/09 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/784/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/591/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2009 rok 146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/783/09 w/s zmiany Uchwały nr XXXIII/394/08 z dn. 28 maja 2008 r. w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez MZDiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/782/09 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/781/09 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/780/09 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr XL/723/09 z dn. 30 września 2009 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim 70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/779/09 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim.101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/778/09 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XLVII/777/09 - Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/777/09 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2010 pn. "Bezpieczne Miasto 2010"97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/776/09 w/s zmiany Uchwały nr XXIV/412/08 z dn. 25 czerwca 2008 r.w/s uchwalenia regulaminu określającego warunki i przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zmienioną Uchwałą nr XXXVI/625/09 z dn. 24 kwietnia 2009 r.69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/775/09 w/s nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wierzejskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 18 numerami: 13/6 o pow. 0,0674 ha oraz 13/7 o pow. 0,1335 ha.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 19 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dochodów jednostek budżetowych91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 18 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 17 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan przychodów i wydatków Funduszu35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 16 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan przychodów i wydatków Funduszu38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 15 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan przychodów i wydatków Funduszu30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2011-201889 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9.1 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan nakładów na inwestycje na 2010 r133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/774/09 - o Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w roku 2010 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4B do Uchwały XLVII/774/09 - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan wydatków budżetowych111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan wydatków budżetowych133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dochodów budżetowych56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLVII/774/09 - Plan dochodów budżetowych62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Strona tytułowa86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/774/09 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-201719 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12/1 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie wydatków Funduszu37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr XLIVII/773/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7B do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie daotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7A do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-201156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w palnie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLIVII/773/09 - Zmiany w planie wydatków69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLIVII/773/09 - Zmiany w planie wydatków86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLIVII/773/09 - Zmiany w planie dochodów50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLVII/773/09 - Zmiany w planie dochodów58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVII/773/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 17 grudnia 2009 r.

artykuł nr 3

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 10 grudnia...

Nie podjęto uchwał.
artykuł nr 4

XLIV Sesja Rady Miasta - 30 listopada 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLIV/771/09 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres przekraczający rok budżetowy na sfinansowanie zadań: ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta oraz strzeżenia budynków Urzędu Miasta 109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/770/09 w/s skargi Państwa Jolanty Jarockiej i Zenona Jarockiego na działanie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/769/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/768/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/591/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2009 rok 146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/767/09 w/s zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/568/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/766/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/765/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie rozszerzenia działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/764/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/763/09 w/s minimalnych wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadków komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/762/09 w/s uchwalenia Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2010 rok.161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/761/09 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/760/09 w/s wyrażenia zgody na użyczenie, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dmowskiego 4797 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/759/09 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 35 A, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/758/09 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 53 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7 A, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/757/09 w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/756/09 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie Funduszu36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10B do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr XLIV/755//09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-201789 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8/1 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200993 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200993 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Limity wydatków na progamy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4A do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie wydatków55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie wydatków95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dochodów54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLIV/755/09 - Zmiany w planie dochodów63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIV/755/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 30 października 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLIII/754/09 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXIV/586/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: "Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - infrastruktura osiedla Jeziorna II - wodociąg"96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIII/753/09 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXIV/587/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w ramach "Programu termomodernizacja budynków"95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIII/752/09 w/s uchylenia Uchwały nr XXXIV/584/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej w ramach porozumienia gmin"94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-201789 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza długu miasta na 2009 rok93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza długu miasta na 2009 rok94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z z budzetu Unii Europejskiej138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Projekt - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-201159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie wydatków68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie wydatków94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dochodów66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dochodów50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIII/751/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer