artykuł nr 31

Wykaz dot. oddania w odpłatne użytkowanie w...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz...
artykuł nr 32

Obwieszczenie dot. przebudowy ul. Łódzkiej

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17.11.2000r., Nr 98, poz.1071)...
artykuł nr 33

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

artykuł nr 34

Wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na...

Wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski
artykuł nr 35

Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących...

Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym