artykuł nr 61

Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17.11.2000r., Nr 98, poz.1071), Referat...
artykuł nr 62

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz...
artykuł nr 63

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki realizowanych w 2007 roku

artykuł nr 64

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego...

Zawiadamiam, że w dniu 06.06.2007r., na wniosek firmy ?GENERAL BETON Łódź? Sp. z o.o., z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, ul. Południowa 11/15, 95 ? 054 Ksawerów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
artykuł nr 65

Obwieszczenie dot. rozbudowy Centrum Logistycznego...

Obwieszczenie dot. rozbudowy Centrum Logistycznego „PROLOGIS PARK Piotrków Trybunalski”