artykuł nr 51

Obwieszczenie dot. rozbudowy stacji bazowej ...

Wydział Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na wniosek złożony przez PTK 'Centertel' Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a, zostało wszczęte postępowanie...
artykuł nr 52

Wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości...
artykuł nr 53

Ogłoszenie dot. przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 54

Ogłoszenie dot. przekazania środków finansowych na konto Zarządu Rejonowego PCK

artykuł nr 55

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie udzielenia...

W Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone jest na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 4, postępowanie w sprawie...