artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskiego...

artykuł nr 2

Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się...

artykuł nr 3

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Fiat Uno 1,0

Załączniki:
Ogloszenie 55 KB
artykuł nr 4

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz integracji europejskiej oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2008 roku.

Załączniki:
Rozstrzygnięcie konkursu 39 KB
Regulamin 33 KB
Harmonogram 18 KB
Oferta 53 KB
Ogłoszenie 36 KB
artykuł nr 5

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i na rzecz jego mieszkańców w 2008 roku.

Załączniki:
Rozstrzygnięcie konkursu 36 KB
Regulamin 31 KB
Harmonogram 18 KB
Oferta 46 KB
Ogłoszenie 33 KB