artykuł nr 46

Prezyden Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezyden Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10 oraz przy ul. Szkolnej 28 wywieszone zostały ogłoszenia o przetargach nieograniczonych w dniu 29 września 2006 r
artykuł nr 47

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
artykuł nr 48

Obwieszczenie dot. postępowania w/s wydania...

Obwieszczenie dot. postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM nr nr BT30954 PIOTRKÓW-PAWŁOWSKA zlokalizowanej na działce nr ew. 8 obręb 12 przy u
artykuł nr 49

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia - na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. położonej przy ul. Łowie
artykuł nr 50

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawujący Funkcję Starosty informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dworskiej