artykuł nr 41

Referat Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw...

Referat Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia do dnia 30 września 2006r. kolejnej raty opłaty za korzystanie
artykuł nr 42

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o...

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa dwóch wiat magazynowych oraz adaptacja istniejącej infrastruktury i zmiana sposobu użytkowania budynków warsztatów mechanicznych na zakład przet
artykuł nr 43

Obwieszczenie decyzji o środowiskowych...

Obwieszczenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole 7/9 w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 44

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania...

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o udzielenie pozwolenia na budowę
artykuł nr 45

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10 oraz przy ul. Szkolnej 28 wieszone zostało ogłoszenie o p r z e t a r g u o graniczonym w dniu 29 września 2006