artykuł nr 26

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o...

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej „GÓRNA” zlokalizowanej na budynku przy ul. Słowackiego 172 blok 202 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 27

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 28

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PIOTRKÓW TRYBUNALSKI DCS zlokalizowanej na kominie przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 29

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
artykuł nr 30

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o...

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: modernizacja węzłowego punktu transmisyjnego telefonii komórkowej PTK Centertel (kod stacji 4441 BELZATKA), obejmującego wymianę i montaż systemów ant