artykuł nr 36

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 75

artykuł nr 37

Obwieszczenie dot. udzielającej pozwolenia na...

Obwieszczenie dot. udzielającej pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w osiedlu budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi

artykuł nr 38

Zawiadomienie dot. realizacji przedsięwzięcia -...

Zawiadomienie dot. realizacji przedsięwzięcia - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM BT30959 PIOTRKÓW- WOLBORSKA zlokalizowanej na działce nr ew. 133/3 obręb 16, przy ul. Wolborskiej 90 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 39

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych przy ul.Kleszcz

artykuł nr 40

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia...

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole 7/9 na działce nr ew. 524/2 obręb 37”.