artykuł nr 31

Zawiadomienie dot. rozbudowy stacji bazowej...

Zawiadomienie dot. rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 344/689 PRZEMYSŁOWA usytuowanej w Piotrkowie Trybunalskim, na kominie zlokalizowanym przy ul. Roosevelta 28 na działce nr ew. 162 obręb 32 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 32

Ogłoszenie dot. przekazania w 2006 r. Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 39 KB
artykuł nr 33

Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawujący funkcję Starosty informuje, że w dniu 27 października 2006 r. odbędzie się przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 34

Ogłoszenie dot. przekazania w 2006 r. na konto PCK Zarząd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 410 KB
artykuł nr 35

Wybory samorządowe 2006 r.

Załączniki:
Obwieszczenie - Komisarz Wyborczy w Łodzi podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r MB
Obwodowe Komisje Wyborcze 45 KB
Komunikat dla osób niepełnosprawnych 26 KB
Komunikat KOmisarza Wyborczego z dnia 20 października 2006 r. o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 179 KB
Uchwała nr 5/2006 z dnia 18 października 2006 r. Miejskiej Komisji wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piotrkowie Trybunalskim 166 KB
Losowanie kandydatów na członków OKW 24 KB
Termin zgłaszania kandydatów do OKW 26 KB
Wzór tablicowy wraz z wymiarami 20 KB
Miejsca wyznaczone na nieodpłatne ustawianie tablic propagandowych i urządzeń ogłoszeniowych 26 KB
Numery i adresy OKW 58 KB
Wykaz osób popierających 40 KB
Zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim dot. losowania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w dniu 27 wrzesnia 2006 r. 42 KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łodzkiego z dnia 18 sierpnia 2006 r. dot. wykazu okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łodzkiego 79 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 września 2006 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku 45 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim 20 KB
Wzór - Wykaz osób popierających 27 KB
Wzór - Osoby popierające liste kandydatów 22 KB
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 sierpnia 2006 r. w/s wzoru osób popierajacych liste kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 28 KB
Załącznik Nr 2 - Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych MB
Załącznik Nr 1 - Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 552 KB
Komunikat 42 KB
Komunikat 51 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 13 września 2006 r. 834 KB