artykuł nr 16

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 17

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i na rzecz jego mieszkańców w 2007 roku

artykuł nr 18

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zadań realizowanych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz integracji europejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2007 roku

Załączniki:
Wynik konkursu 26 KB
Oferta 72 KB
Ogłoszenie o konkursie 28 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie dot. rozbudowy „Centrum...

Obwieszczenie dot. rozbudowy „Centrum Logistycznego PROLOGIS PARK Piotrków Trybunalski”, polegającej na rozbudowie istniejącej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 204/1, 204/3, 205/1, 205/2 obręb 29 zlokalizo

artykuł nr 20

Prezydent Miasta informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Porzeczkowej

Załączniki:
Wykaz nieruchomości 29 KB