artykuł nr 11

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości

artykuł nr 12

Zawiadomienie dot. budowy dwóch wiat magazynowych...

Zawiadomienie dot. budowy dwóch wiat magazynowych oraz adaptacji istniejącej infrastruktury i zmianie sposobu użytkowania budynków warsztatów mechanicznych na Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce o nr ew. 277/39

artykuł nr 13

Zawiadomienie dot. rozbudowy stacji bazowej...

Zawiadomienie dot. rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PIOTRKÓW TRYBUNALSKI DCS zlokalizowanej na kominie przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim na działce nr ew. 262 obręb 14

artykuł nr 14

Obwieszczenie dot. budowy hali nr 10 na terenie...

Obwieszczenie dot. budowy hali nr 10 na terenie realizowanego centrum dystrybucyjnego Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Zawiadomienie dot. realizacji przedsięwzięcia...

Zawiadomienie dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM nr BT30954 PIOTRKÓW-PAWŁOWSKA zlokalizowanej na działce nr ew. 8 obręb 12 przy ul. Brzeźnickiej 70 w Piotrkowie Trybunalskim