artykuł nr 56

Zawiadomienie dot. wydania decyzji z dn. 4.05.06...

Zawiadomienie dot. wydania decyzji z dn. 4.05.06 r. w/s rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej GÓRNA

artykuł nr 57

Zawiadomienie dot. wydania decyzji z dnia 7.08.06...

Zawiadomienie dot. wydania decyzji z dnia 7.08.06 r. w/s budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM przy ul. Glinianej

artykuł nr 58

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawujący Funkcję Starosty informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Glinianej 10

artykuł nr 59

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. budowy kanału sanitarnego w parku przy Placu Niepodległości na odcinku od Klasztoru O.O Jezuitów przez park w kierunku skrzyżowania z Al. 3 – go Maja i Al. Kop

artykuł nr 60

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Łódzkiej od ul. Nowomiejskiej do ul. Gęsiej