artykuł nr 46

Prezydent Miasta informuje, że zostały...

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Słowackiego – Jedności Narodowej, ul. Słowackiego 178 – Paderewskiego

artykuł nr 47

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 36.

artykuł nr 48

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Witosa 35

artykuł nr 49

Dyrektor MZDiK informuje, iż w dniu 18.11.2005 r....

Dyrektor MZDiK informuje, iż w dniu 18.11.2005 r. odbędzie się otwarte szkolenie z zakresu zasad stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych w aspekcie wdrażanych procedur przetargowych dotyczących świadczenia usług komunikacyjnych na terenie Mias

artykuł nr 50

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy sieci gazowej w ulicy Roosevelta i terenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK”S.A.