artykuł nr 76

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznych ustnych przetargów nieograniczonych

artykuł nr 77

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta...

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta informuje, że zostało wydane pozwolenie na budowę ronda u zbiegu ulic: Łódzkiej, Kostromskiej, Pawłowskiej, Karolinowskiej wraz z przebudową istniejacego układu komunikacyjnego

artykuł nr 78

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawujący Funkcje Starosty informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy: ul

artykuł nr 79

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. położonej przy: ul. Niskiej

artykuł nr 80

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowych (byłej lokomotywowni) na kotłownię gazową, przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Towarowej 1