artykuł nr 26

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski

artykuł nr 27

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. ks. P. Ściegiennego 6 a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprz

artykuł nr 28

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 29

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z...

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu relizowanych w 2006 r.

artykuł nr 30

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z...

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki relizowanych w 2006 r.