artykuł nr 71

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta...

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.09.2005r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Gminy Piotrków Trybunalski na budowę kanału deszczowego w ulicy Folwarcznej na odcinku od ulicy Dwor

artykuł nr 72

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta informuje,...

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta informuje, że na wniosek pana W. Michalskiego, zostało wszczęte postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: adaptacja istniejących budynków położonych przy ul.

artykuł nr 73

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetargi nieograniczone w dniu 28 pożdziernika 2005 r. na na nieruchomości stanowiące własność Gminy

artykuł nr 74

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs ofert na zakup domków letniskowych usytuowanych na terenie gminy Sulejów stanowiących własność Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o dotychczasowej nazwie „PROMYK”

artykuł nr 75

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznych ustnych przetargów nieograniczonych