artykuł nr 66

Prezydent Miasta informuje, że zostały...

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy położone przy ul. Żwirki, Wojska Polskiego, Zalesicka, Podole, Przemysłowa

artykuł nr 67

Komunikat dot. możliwości skorzystania przez...

Komunikat dot. możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z dojazdu do lokali obwodowych komisji wyborczych i powrót w dniu 9 października 2005 r.

artykuł nr 68

Przetarg nieograniczony w dniu 25 listopada 2005...

Przetarg nieograniczony w dniu 25 listopada 2005 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przy ul. Sulejowskiej 45

artykuł nr 69

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia obejmująca nieruchomości w układac

artykuł nr 70

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczete postepowanie ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa ulicy Krętej i Wschodniej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej