artykuł nr 61

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wsparcia...

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu realizowanych w okresie od 15 października do 31 grudnia 2005 roku
artykuł nr 62

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. położonej przy ul. Malinowej 38
artykuł nr 63

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 28112 Piotrków Trybunalski
artykuł nr 64

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w...

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na wniosek ROKA-AUTO-KAN Sp z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: adaptacja istniej
artykuł nr 65

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że przyjmuje oferty w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej położonej w 30 a, b.