artykuł nr 56

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyznał w II półroczu 2005 roku, stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury
artykuł nr 57

Prezydent Mista Piotrkowa Trybunalskigo informuje,...

Prezydent Mista Piotrkowa Trybunalskigo informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych przy ul. Mieszka I-go,
artykuł nr 58

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta informuje,...

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa Lądowiska Śmigłowcowego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalski
artykuł nr 59

Referat Architektury i Budownictwa informuje, że...

Referat Architektury i Budownictwa informuje, że została wydana decyzja dla Gminy Piotrków Trybunalski na budowę szaletu miejskiego, przebudowę chodników, budowę przyłączy, urządzenia zieleni na terenie parku śródmiejskiego im. Jana Pawła II
artykuł nr 60

Komunikat dot. możliwości skorzystania przez...

Komunikat dot. możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z dojazdu do lokali obwodowych komisji wyborczych i powrót w dniu 23 października 2005 r.