artykuł nr 6

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że z dniem 23.11.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa wodociągu o średnicy ø 110mm w ul. Karolinowskiej, Uprawnej i Żółtej
artykuł nr 7

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że w dniu 30.11.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim w ul. Energety
artykuł nr 8

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że w dniu 5.12.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Energetyków do Sygietyńskiego
artykuł nr 9

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie - w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazu ziemnego ŚR/c
artykuł nr 10

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni jezdni i chod