artykuł nr 21

Obwieszczenie

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8 podaje do publicznej wiadomości, że wniosek „MARCONI ART LINE” Piotrków Trybunalski ulica R. Dmowskiego 22/24,o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pole

artykuł nr 22

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

artykuł nr 23

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Palnowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Palnowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Obwieszczenie

Referat Architektury i Budownictwa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.10.2004r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Piotrków Tryb.- Wydział Infrastruktury Miasta- Referat Inwestycji i Remontów postępowanie ws. wydania pozwolenia na przebudowę uli

artykuł nr 25

Konkurs na stanowisko informatyka

Konkurs na stanowisko informatyka