artykuł nr 16

Informacja dotycząca przeznaczenia do...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., położonych przy ul...

artykuł nr 17

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetargi nieograniczone w dniu 17 grudnia 2004 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy

artykuł nr 18

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieruchomości...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie przetargu, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rembeka.

artykuł nr 19

Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy...

artykuł nr 20

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestreznnego