artykuł nr 16

Ogłoszenie o terminie sesji ws. uchwalenia...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 17

Wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz: - dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb, położonej p

artykuł nr 18

Wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz: - dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb, położonej p

artykuł nr 19

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 20

Dot. przeznaczenia do wydzierżawienia...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz: - dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb, położonej p