artykuł nr 11

Wnioski dla organizacji pozarządowych o...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe w terminie do dnia 10 grudnia 2003r. mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań.

artykuł nr 12

Przetargi nieograniczone w dniu 21 listopada 2003...

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE w dniu 21 listopada 2003 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy:

artykuł nr 13

Ogłoszenie o terminie sesji ws. rozpatrzenia...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie sesji Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 14

Ogłoszenie o terminie sesji ws. uchwalenia...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 15

Ogłoszenie o terminie sesji ws. uchwalenia...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego