artykuł nr 6

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przy ul. Dzieci Polskich 26

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz: - dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb, położonej przy:ul. Dzieci Polskich 26Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój 60 , tel.732-18-50.
artykuł nr 8

Przetargi nieograniczone w dniu 19.12.2003 r.

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE w dniu 19 grudnia 2003 r na nieruchomości stanowiące własność Gminy:

artykuł nr 9

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 10

Zawiadomienie dla jednostek wykonastwa...

Zawiadomienie dla jednostek wykonastwa geodezyjnego