artykuł nr 1

Ogłoszenie o wykorzystaniu dotacji

Ogłoszenie o wykorzystaniu dotacji na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym
artykuł nr 2

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o zezwoleniu na...

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ronda mjr. Adama Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 3

Opłaty za korzystanie z publicznych szaletów...

Zarządzenie Nr 376 Prezydenta Miasta w/s określenia opłat za korzystanie z  publicznych szaletów miejskich i toalet automatycznych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na...

Zawiadamia się, że w dniu 24.11.2023 r. została wydana na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy ul. Pasaż K. Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim decyzja nr 3/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi 18KDD od ulicy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 648, 297, 306/18, 306/11, 304, 305/2, 298, 299, 300, 292/1, 301, 302, 303 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego, wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym zespołami parkingów oraz zakładową oczyszczalnią ścieków na działce o nr ewid. nr 131 obręb 6 (wcześniej  działki o nr ewid. 2/19 i fragment działki 5/5 obręb 6) w Piotrkowie Trybunalskim.