artykuł nr 1

Wniosek o zmianę Uchwały Nr IX/122/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim dot. budowy pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. 152/1; 152/2 w obrębie 30

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2023