artykuł nr 21

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące organizacji zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym