artykuł nr 11

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące przekazania OSP - ORW w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych w formie dotacji
artykuł nr 12

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące przekazania Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi środków finansowych
artykuł nr 13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wydzieleniem terenów niezbędnych do ich realizacji zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 103/8, 104/8, 104/10, 104/17, 105/5, 104/21, 105/8 obręb 47.
artykuł nr 14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 147/2022 przez...

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-08-19

artykuł nr 15

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji...

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 144/2022 z dnia 22.07.2022 r. znak IMA.6740.100.2022 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianą do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 357
Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał
III kwartał