artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim udzielającej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim terenie działek o nr ewidencyjnych 89/21, 89/12, 89/15, 89/19 do miejskich urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Ciepłowni C-2, ul. Rolnicza 75 poprzez wylot W-1 0 400 mm zlokalizowany na dz. nr ewid. 641 obr. 0014 Piotrków Trybunalski oraz wylot W-2 0 200 mm zlokalizowany na dz. nr ewid. 254 obr. 0014 Piotrków Trybunalski do urządzenia wodnego rowu melioracyjnego "R-A" na działce nr ewid. 641 i 254 obr. 14 Piotrków Trybunalski

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączków melioracyjnych i zbieracza oraz wykonanie nowego rurociągu "Z”, obiekt Majków Rokszyce etap II ark. nr 14, dział. dren. nr 89, dz. nr ewid. 149/2 obręb 0029 Piotrków Trybunalski

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącego drenowania (sieci melioracji wodnych) na dz. nr ewid. 151/35 obręb 0030 Piotrków Trybunalski.