artykuł nr 1

Informacja o zmianie konfiguracji stacji bazowej znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, dz. o nr ewid. 231/39 obręb 21

artykuł nr 2

Informacja o zmianie konfiguracji stacji bazowej znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 186/188

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Krasickiego 3