artykuł nr 16

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 29/31

Załączniki:
Ogłoszenie 231 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Rynku Trybunalskim 2

Załączniki:
Ogłoszenie 235 KB
artykuł nr 18

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.

Załączniki:
Zawiadomienie 63 KB
artykuł nr 19

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przysługującego Województwu Łódzkiemu prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. P.O.W. 3

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 264 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3

Załączniki:
Ogłoszenie 227 KB